กำนันผู้ใหญ่บ้านจี้รัฐบาลขึ้นค่าตอบแทนเต็มเพดานหลังทวงถามนาน 4 เดือน

กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตัวออกแถลงการณ์จี้รัฐบาลขึ้นค่าตอบแทนเต็มเพดาน ทวงถามกว่า 4 เดือนยังเฉยนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้แกนนำสมาคมฯทุกภาคได้แจ้งให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอและทุกจังหวัดอออกแถลงการณ์เพื่อยื่นผ่านนายอำเภอ ส่งถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินการพิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หลังจากได้ยื่นข้อเสนอนานหลายเดือน แต่ปัจจุบันไม่มีคำตอบและไม่มีความคืบหน้า ขอให้ทุกอำเภอร่วมกันเรียกร้องโดยใช้วิธีการและช่องทางการเรียกร้องที่ถูกต้อง โดยขอให้ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับอำเภอ สำเนาเอกสาร แถลงการณ์ของสมาคมฯนำไปอ่านให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯฟังในวันประชุมประจำเดือนมกราคมนี้ ให้ทำแผ่นป้ายไวนิล เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ อำเภอละ 1 แผ่น เป็นอย่างน้อย พร้อมป้ายกระดาษ A4 ตามข้อความตัวอย่างหรือข้อความที่เห็นสมควร โดยไม่ผิดกฎหมาย จัดให้มีการถ่ายภาพ อัดคลิปแชร์ลงไลน์ หรือเฟซบุ๊ก ให้เห็นว่าแต่ละอำเภอมีส่วนร่วมในการเรียกร้องแล้ว