ครม.ไฟเขียวช่วยแม่วัยรุ่นหาผู้ปกครองเลี้ยงลูกชั่วคราวหากไม่พร้อม

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.มีมติผ่านร่างกฎกระทรวงเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับแม่วัยรุ่นทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันในสังคมไทยตอนนี้มีปัญหาคุณแม่วัยรุ่นสูงมาก โดยในปี 2561 พบวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เฉลี่ยคลอดบุตร 119 คน/วัน และถ้านับเฉพาะกลุ่มอายุ 15-19 ปี พบว่ามีอัตราการคลอดบุตรสะสมที่ 70,000 ราย

ปัญหาคือหากแม่วัยรุ่นไม่ได้รับการดูแลที่ดีก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ซ้ำทั้งนี้ จากข้อมูลในปี 2561 พบว่า มีวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี มีการตั้งครรภ์ซ้ำถึง 6,543 คน และถึงแม้ว่าจะมีพ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ออกมาตั้งแต่ปี 2559 แต่กลับพบว่า ยังมีแม่วันรุ่นถูกให้ออกจากการศึกษา ทั้งที่กฎหมายคุ้มครองว่าแม้เด็กจะตั้งครรภ์แต่ต้องได้รับการศึกษาต่อรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ครม.จึงเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวออกมา โดยกำหนดสิ่งที่รัฐต้องทำ คือ 1. กำหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีการฝึกอาชีพหรือจัดหาที่ฝึกอาชีพให้แม่วัยรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัด 2. กำหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน หาผู้ประสงค์ที่จะรับเลี้ยงดูบุตรของวัยรุ่นเป็นการชั่วคราว